Obchodní podmínky, GDPR, reklamace

GDPR memorandum  – ALtechnologies s.r.o.

Správce osobních údajů
společnost ALtechnologies s.r.o. Víska6   46401 Višňová, Ičo 27098290   tel. +420774647272 (12.00-20.00)  E-mail: info@rcmicrocars.eu

Uchovávané informace
Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, e-mail a telefonní číslo. Tyto údaje získáváme z objednávky nebo registrace zákazníka v e-shopu www.altechnologies.cz  popřípadě z e-mailové komunikace se zákazníky

Využití dat
Získaná data využíváme v rozsahu nezbytném pro:
a. plnění smlouvy resp. objednávky (zakázky) – v souvislosti s  dodáním výrobků a zboží z naší nabídky (výroby)
b. plnění právní povinnosti – sem patří evidence a zpracování účetních dokladů, kontrolní hlášení, kontroly FÚ a pod.
c. oprávněný zájem – především pro předání informací o nových produktech, legislativních změnách, nebo při řešení požadavků spjatých s technickou podporou produktů

Délka uchování dat
Osobní údaje držíme v případě plnění smlouvy a plnění právní povinnosti po zákonnou dobu, pro oprávněné zájmy pak 10 let od poslední objednávky (zakázky) nebo kontaktu s technickou podporou.

Předávání dat
Data předáváme jen v nezbytném rozsahu Finanční správě (pro plnění právní povinnosti)

Další práva
Data zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dodací podmínky, záruční podmínky, reklamační podmínky

Uskutečněním nákupu, resp. odesláním objednávky zákazník souhlasí s těmito obchodními podmínkami a jeho objednávka je považována za závaznou.

Nakupovat je možné jako registrovaný i neregistrovaný zákazník. Registrovat se může každý zákazník a svou registrací zákazník souhlasí ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů se shromažďováním jeho osobních údajů provozovatelem internetového obchodu pro účely jednoznačné identifikace zákazníka a následné správné doručení zboží. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje zákazníka budou používány výhradně pro jeho vnitřní potřebu evidenci zákazníka a nebudou poskytovány třetím osobám.
V případě, že zakoupené zboží nevyhovuje, je možnost jej do 14 dnů od doručení vrátit. Zboží je třeba vždy vrátit v původním, neporušeném stavu, bez známek užívání a s neporušeným obalem, tzn. ve stavu, v jakém bylo zakoupeno, včetně patřičných nákupních dokladů. Vrácené zboží nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude v žádném případě akceptována. Zasílejte pouze formou běžného nebo obchodního balíku (doporučujeme též vhodné pojištění). Po přijetí a překontrolování stavu zboží bude částka vrácena poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet a to nejpozději do 21 dnů. Zboží, vyrobené nebo upravené na speciální zakázku, které není ve standartním sortimentu obchodu (úpravy a modifikace dle přání kupujícího) nelze vrátit. Zboží posíláme prostřednictvím České pošty.

Přepravní náklady (poštovné plus manipulační poplatky) : 
Doporučenou zásilkou, cennou zásilkou, zásilkou do vlastních rukou, balíkem (vč. dobírky) po České republice, dobírka 195,- Kč (doprava s dobírkou+manipulace)
Doporučenou zásilkou, cennou zásilkou, zásilkou do vlastních rukou, balíkem po České republice, nutná je platba předem převodem na účet 160,-Kč  (doprava+manipulace)Balíkem do ruky po České republice, vč. dobírky … cena dle rozměru a váhy bude stanovena na základě objednávky.  (doprava s dobírkou+manipulace)

Platbu je možné realizovat v hotovosti při převzetí zboží v sídle firmy.  Platbu je možno provést dobírkou (pouze v případě tuzemských zásilek).  Dále je možné platit předem převodem na bankovní účet číslo 2900934748/2010. Zboží je odesláno po uhrazení této částky a po jejím připsání na účet. Daňový doklad (faktura) je zasílána spolu se zbožím v tištěné formě. Pro bankovní platby ze zahraničí se prosím dopředu informujte  o možnostech dodání a způsobech platby na našem kontaktním mailu nebo telefonicky na +420774647272 !!!! 

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.altechnologies.cz  –  firma ALtechnologies s.r.o. jsou uvedeny jako konečné bez možnosti odečtu DPH (nejsme plátci DPH).

Veškeré nabízené zboží je v našem shopu skladem – počet kusů je s ohledem na charakter zboží vždy pouze jeden!!!!. Také dodáváme zboží na základě předchozí závazné objednávky a jeho výroba je zakázková dle dohodnutých specifikací.   Zboží je expedováno dle platebních dispozic obvykle do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, popř. do pěti pracovních dnů od přijetí platby (platba předem). Doručení zpravidla netrvá dodání déle než 10 pracovních dní včetně doby přepravy ke kupujícímu, pokud by takový případ nastal, je zákazník  o zpoždění dodání informován e-mailem nebo telefonicky.

Firma ALtechnologies si vyhrazuje právo odmítnout tzv. podlimitní firemní objednávky (objednávky zákazníků s Ičo a Dič) pokud bude hodnota jednotlivé objednávky bez započténého poštovného nižší než 1000,- Kč. Nicméně i tyto objednávky ve většině případů realizujeme!!!!  V případě plnění podlimitní firemní objednávky může ALtechnologies připočítat k ceně objednávky dodatečný manipulační poplatek ve výši 100Kč  a požadovat platbu předem převodem na účet. 


Reklamační řád

V internetovém obchodě www.altechnologies.cz –  firma ALtechnologies s.r.o.  poskytujeme stejné reklamační podmínky, které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem České republiky. Na zboží objednané a zakoupené na www.altechnologies.cz   poskytujeme záruku v délce 24 měsíců ode dne prodeje zboží. Za den prodeje je považováno datum vystavení prodejního dokladu. Reklamace lze uplatňovat písemně (viz kontaktní informace), prostřednictvím emailu info@rcmicrocars.eu nebo telefonicky v době od pondělí do pátku, od 12,00 do 20,00 hodin na tel. čísle: +420 774647272. Pokud posíláte zboží k reklamaci, pak je prosíme posílejte na adresu uvedenou v kontaktech jako běžnou zásilku, ne dobírkou! Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující k reklamovanému zboží záruční list. Pokud ke zboží není záruční list vystaven, pak doloží originál nebo kopii prodejního dokladu (faktura nebo účtenka). Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů. Dále se záruka nevztahuje na běžné provozní opotřebení výrobku. Stejně tak nelze reklamovat zboží, jehož životnost je nižší než zákonem stanovená reklamační lhůta 24 měsíců. Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu, a to dle dohody obou stran. Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, odstraní prodávající na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita, může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit za novou.

Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci stejná vada vyskytne vícekrát nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.

Pokud je ke zboží přiložen originální záruční list od tuzemského dovozce a pokud chcete reklamační řízení urychlit, posílejte zboží přímo dovozci. Samozřejmě můžete poslat i k nám, my ale zboží k reklamaci hned přeposíláme uvedenému dovozci.

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Provozovatel:

ALtechnologies s.r.o.
Víska 6
Višňová
46401

Ičo 27098290

Dič CZ27098290  (Nejsme plátci DPH !!!)

Firma je zapsána pod spisovou značkou C 38900  u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:
Ing. Luděk Aschenbrenner
tel. +420774647272

e-mail: Info@rcmicrocars.eu

Adresa pro doručování zásilek:
Ing.Luděk Aschenbrenner
Víska 6
Frýdlant
46401